Sportiviteit en Respect

De KNVB heeft sportiviteit en respect binnen het voetbal erg hoog in het vaandel staan. Extra aandacht voor respect is gekomen na het zinloze geweld in 2012 waarbij grensrechter Richard Nieuwenhuizen om het leven is gekomen.

Na dit weekend heeft de KNVB de slogan “Zonder respect geen voetbal” in het leven geroepen. De KNVB wil hiermee aangeven dat respect het belangrijkste aspect is binnen voetbal. Wanneer er geen respect is kan het spelletje niet gespeeld worden.