Privacy

In samenwerking met Sportlink committeert Gloria-UC zich aan de geldende privacyregels. Op deze pagina willen we jullie informeren hoe deze privacyregels gehandhaafd worden.

 

Sporlink, Gloria-UC en Privacy

Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of Gloria-UC waarbij je je hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

Privacy niveaus binnen Sportlink

Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau. Personen die gebruik maken van de app “voetbal.nl” of de app “KNVB Wedstrijdzaken” hebben de keuze uit 3 niveaus: Afgescherm, Normaal en Beperkt.

  • Afgeschermd: Met dit privacy niveau worden personen als “Afgeschermd” getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen zoals het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren, worden beschikbaar voor de geautoriseerde gebruiker.
  • Normaal: Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  • Beperkt: Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

Producten binnen Sportlink

De instellingen van jouw privacy niveau heeft invloed op verschillende producten:

  • De website “www.gloria-uc.nl”. Bij de teampagina wordt bij de teamindeling en de staf de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.
  • De app “KNVB Wedstrijdzaken”. Vanwege het identificeren van de speler worden hier de persoonsgegevens getoond.
  • De app “Voetbal.nl”. Bij het zoeken in de app wordt de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.
  • De app “Club.tv” op de tv-schermen bij Gloria-UC. Bij de onderdelen “Teams uitgelicht” en “Verjaardagen” wordt de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.

Privacy instelling aanpassen

Je kunt jouw privacy instelling op verschillende manieren aan (laten) passen:

  • Zelf wijzigen in de app “KNVB Wedstrijdzaken” of de app “Voetbal.nl”.
  • Via de ledenadministratie van Gloria-UC die het privacy verzoek in Sportlink Club administratie verwerken.

Foto’s en video’s delen op de website

Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, technische staf of andere leden van de voetbalvereniging is meestal geen probleem en wordt vaak goed bedoeld. Maar wat als een ouder of lid klaagt over het plaatsen van een foto of video op de clubwebsite of andere sociale media? Dan vinden we dat als club vervelend, maar we voelen ons verplicht om zo snel mogelijk gehoor te geven aan deze klacht.

Verwijderen van content op grond van privacywetgeving

Een foto of video waarop een speler te zien is, kan voor sommige leden bezwaarlijk zijn om getoond te worden op de website of social media van Gloria-UC. Daarom is het vanuit het oogpunt van privacy belangrijk dat de afgebeelde persoon (of zijn ouders) toestemming geeft voor het publiceren van de desbetreffende foto of video. Als voetbalvereniging voelen wij ons dus verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot verwijdering van de content op grond van de privacywetgeving.

Wat als je kiest voor privacy niveau “Afgeschermd” of “Beperkt”?

Deze keuze maakt ieder lid (of ouder) van Gloria-UC bewust. Alleen de buitenwereld of medespelers weten dat niet. Zij zien op de website en “club.TV” op de tv-schermen in de kantine enkel de indicatie “Afgeschermd” of de naam van de speler zonder foto (in geval het privacy niveau “Beperkt” is gekozen). Bij de app “Voetbal.nl” wordt bij het zoeken niemand (Afgeschermd) of enkel de naam (Beperkt) gevonden. De informatie uit de Sportlink administratie zorgt ervoor dat een speler op de correcte wijze wordt getoond. In het geval dat er een actie- of teamfoto of een video wordt gemaakt waarbij de privacy van u of uw kind wordt geschaad, kan dit problematisch worden. Wij vragen u dus dit vooraf kenbaar te maken aan het team, de jeugdcoördinator, teammanager/trainer. Het is ten slotte uw goed recht en het voorkomt achteraf een hoop herstelwerkzaamheden op de informatiebronnen zoals de website, Club.TV en de app.

Wat als de privacy toch wordt geschonden?

Mocht er onverhoeds toch een schending van uw privacy rechten zijn, schroom dan niet ons te informeren. Stuur in dat geval een mail naar info@gloria-uc.nl en dan proberen we de ontstane situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Voor de geïnteresseerden willen we u nog even de link geven naar de pagina met de volledige Wet van bescherming persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens