Gloria-UC Nieuws

Lees hier de laatste versie van het
Gloria-UC nieuws

Wilt u het Gloria-UC nieuws in de toekomst wekelijks via e-mail ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden.

GLORIA-UC IN EEN NIEUW JASJE

Afgelopen week was het zover; de auto van Jamie Bierens, onze contactpersoon bij de leverancier 100% voetbal, kwam de Gloria-UC parking opgereden. Afgeladen vol met dozen coachjassen en trainingspakken van het merk Jako voor de gehele jeugdafdeling inclusief trainers en elftalbegeleiders werden afgeleverd. Al snel bleek dat er nog een extra rit naar het magazijn moest plaats vinden; 86 coachjassen en 326 trainingspakken passen echt niet in een keer in de grote ruimtewagen van Jamie. Met meerdere handen werden de dozen uitgeladen en boven in de vergaderruimte gezet. In de tussentijd dat de overige dozen werden opgehaald werd boven begonnen met de controle en natelling. Op zo’n groot aantal kan er altijd wat verkeerd gaan; dat bleek na de tweede levering; 3 volle dozen waren jammer genoeg achter blijven staan in het magazijn. Al snel werd het bevestigd en naar een oplossing gezocht.... en die kwam er waardoor we 2 dagen later alles binnen hadden en konden beginnen met het sorteren en verdelen per team. Alle teams hadden weken van tevoren bij Gloria-UC de trainingspakken en coachjassen kunnen passen en op basis daarvan werd de bestelling geplaatst. Op de teamlijsten stonden de pasmaten van alle jeugdleden en die werden vervolgens gebruikt om alle juiste maten bij elkaar te verzamelen in grote verhuisdozen van de Multimate en zo per team klaar gezet. Met wederom meerdere handjes was dit karwei afgelopen week geklaard en stonden 26 dozen klaar voor alle teams om verdeeld te worden. Daar werd meteen dezelfde avond mee begonnen en de laatste werden afgelopen zaterdag verdeeld door de trainers zelf. Op ludieke wijze gingen de trainers daar mee om; het was dan ook in het achterhoofd steeds de bedoeling om de leden weer trots en met bevlogenheid over hun club te laten praten. Zo ook voor de trainers die vaak 3x per week met hun team aan het werk zijn. Ook zij waren super positief te spreken over de nieuwe coachjassen! Dat resulteerde in een fantastisch gezicht afgelopen zaterdag op de velden bij Gloria-UC: heel veel teams en trainers mochten zich melden voor de teamfoto’s die Patrick Kokx voor de 2e zaterdag kwam maken. Allemaal in hun nieuwe outfit wat er overweldigend uit zag; trainers en spelers, overal complete teams in het blauw over de velden naar de fotograaf... wat een bijzonder moment om te aanschouwen! Voor de neutrale supporter was dit een momentje van besef; waar een club die 6 maanden geleden negatief naar buiten moest komen met een mededeling die hard aankwam over de situatie waarin de club zich bevond er toch diverse mensen en vrijwilligers er de schouders onder hebben gezet met uiteindelijk dit resultaat.

Dat kan je niet alleen; je hebt ook sponsoren nodig die met de club meedenken en meer dan bereidwillig zijn om ook dit soort projecten financieel te kunnen borgen. Waar de senioren met trots de nieuwe hoofdsponsor Ponderosa presenteerden kan de jeugdafdeling al meerdere jaren samenwerken met hun hoofdsponsor; koninklijke drukkerij de Jong. Die titel is ook echt verdiend: koninklijk! Zij dragen Gloria-UC al lange tijd een warm hart toe wat een half jaar geleden resulteerde in persoonlijke gesprekken met de voorzitter en de sponsorcommissie. Meerdere opties werden besproken maar gekozen werd voor deze insteek met als doelstelling om de vrijwilligers en de leden weer trots en positief te laten zijn op hun club. Het jeugdbeleidsplan waarvan drukkerij de Jong hoofdsponsor is faciliteerde al meerdere zaken binnen de club; jeugdkamp, de materialen ruimte die afgelopen zomer volledig is opgeknapt en nu als klap op de vuurpijl de coachjassen en trainingspakken die voor Gloria-UC volledig gesponsord zijn. DANKJEWEL! Er zal nog een officieel moment plaats gaan vinden maar het enthousiasme is zo hoog dat we namens alle leden van Gloria-UC dit moment meteen willen delen en ook meteen nogmaals drukkerij de Jong willen bedanken en hopen op een lange samenwerking in de toekomst!

Namens bestuur, jeugdbestuur, jeugdcommissie en sponsorcommissie Gloria-UC
20 november 2017