Gloria-UC Nieuws

Lees hier de laatste versie van het
Gloria-UC nieuws

Wilt u het Gloria-UC nieuws in de toekomst wekelijks via e-mail ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden.

Gloria-UC Cluborganisatie

De organisatie van Gloria-UC kent een organisatiestructuur bestaande uit:

De Algemene Ledenvergadering
De leden vormen samen binnen de vereniging het hoogste orgaan en bepalen in de Algemene Ledenvergadering of akkoord wordt gegaan met het door het Bestuur gevoerde en te voeren beleid. In principe roept het Bestuur 1 x per jaar de leden bij elkaar voor een Algemene Ledenvergadering, maar kan dit voor het nemen van belangrijke besluiten ook vaker doen.

Ben je lid van Gloria-UC dan kun je de notulen van de ALV opvragen bij de ronalddehoon@gloria-uc.nl
Het Bestuur
De leden kiezen tijdens de Algemene Ledenvergadering het Bestuur waarbij de bestuursleden in principe na telkens 3 jaar aftredend zijn. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Afhankelijk van de belangrijke uit te voeren taken, zoals de voetbaltechnische zaken, de jeugdafdeling, clubactiviteiten, publiciteit en kantinebeheer, kunnen meerdere leden in het bestuur plaats nemen.
Sinds de ALV van 2009 bestaat het Bestuur uit 6 personen.
Commissies
Binnen een voetbalvereniging zijn er heel veel verschillende taken uit te voeren. Deze vinden meestal plaats door de vorming van een vaste commissie welke wordt geleid door een bestuurslid.
Zo kent Gloria-UC de volgende commissies:
commissie voetbaltechnische zaken jeugdbestuur sponsorcommissie commissie kantinezaken commissie facilitaire zaken commissie clubactiviteiten publiciteitscommissie kascontrolecommissie
Werkgroepen

De werkgroepen voeren in opdracht en onder verantwoording van een bepaalde commissie taken en activiteiten uit. Deze werkzaamheden kunnen incidenteel zijn, bijv. in geval van de organisatie van een toernooi, jeugdkamp of jubileumfeest, of een blijvend karakter hebben, zoals het onderhoud aan de velden en de accomodatie.
Gloria UC kent de volgende werkgroepen:

  • de onderhoudswerkgroep
  • de jeugdleidersvergadering
  • werkgroep website
  • werkgroep presentaties
  • werkgroep foto/video
  • barpersoneel
  • terreinknecht
  • loterijen