Gloria-UC Nieuws

Lees hier de laatste versie van het
Gloria-UC nieuws

Wilt u het Gloria-UC nieuws in de toekomst wekelijks via e-mail ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden.

Gloria-UC Clubtoekomst

Blijven investeren in de toekomst...
Ondanks de vele vrijwilligers binnen Gloria UC, kost de vereniging veel geld. Gelukkig kan Gloria UC al jaren rekenen op een grote groep zeer trouwe sponsors. Dankzij deze mensen zijn alle teams voorzien van goede tenues, zijn er goede trainingsbenodigdheden en ga zo maar door.
Als club zullen we daarom ook blijven investeren in al die mensen die Gloria financieel ondersteunen. In het jubileumjaar 2005 is een compleet nieuw sponsorbeleid opgesteld, waarbij de nadruk is gelegd op voordelen en het rendement van sponsoring voor de sponsor. Hierbij wordt ook een compleet nieuwe website geïntroduceerd (daar kijkt u nu naar...). Natuurlijk bedanken wij iedereen die zich de afgelopen jaren financieel aan onze club hebben verbonden.

Naast de sponsors zijn ook de vrijwilligers van levensbelang voor Gloria. En dat zijn er nogal wat. Denk maar aan onze kantine-dames, terreinknecht, (jeugd)leiders, commissieleden, onderhoudsmensen en ga zo maar door. Het zijn er teveel om op te noemen. Toch willen wij iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze vereniging, heel erg hartelijk bedanken voor alle hulp en toewijding. Wij hopen iedereen nog vele jaren op ons sportpark te mogen begroeten.

Samen een mooie, sportieve toekomst tegemoet.
Alles in beschouwing genomen, kunnen we constateren dat Gloria-UC een belangrijke maatschappelijke en sportieve functie heeft in Baarle-Nassau. We proberen daarom ook steeds het beste te bieden aan iedereen die, op welke manier dan ook, verbonden is aan onze vereniging. Dat willen we ook zeggen met de in ons jubileumjaar door onze voorzitter geintroduceerde clubspreuk:
"Gloria-UC, grenzeloos voetbalplezier voor jong en oud!"