Gloria-UC Nieuws

Lees hier de laatste versie van het
Gloria-UC nieuws

Wilt u het Gloria-UC nieuws in de toekomst wekelijks via e-mail ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden.

Clubhistorie Gloria UC

Hoe het begon....
Om een duidelijk beeld te krijgen hoe Gloria UC werd opgericht, gaan we terug naar 1914. Dat is 31 jaar voor de daadwerkelijke oprichting in 1945.

Van 1914 tot 1918 werd er in Baarle-Nassau gevoetbald in georganiseerde vorm. Dit gebeurde destijds onder de naam “Nassau”. Van 1918 tot 1926 werd er niet meer georganiseerd gespeeld. Wat hier de precieze reden van was is niet duidelijk. Toch was het voetbal zeker niet doodgebloed. In 1926 werden er zelfs 2 voetbalclubs opgericht in Baarle-Nassau, te weten B.V.V. en Nassau. In september van dat jaar werd B.V.V. ingeschreven in de Belgische voetbalbond onder het bisdom Den Bosch.
In 1927, nog geen jaar later, werd nog een 3e club opgericht onder de naam “Reuthania”. Ineens bestonden er dus 3 voetbalclubs in Baarle-Nassau. Een ongekend aantal voor ons toentertijd kleine dorp.
Toch waren de dertiger jaren nauwelijks begonnen, of het georganiseerde voetbal was weer ter ziele in Baarle-Nassau. Ook deze 2e keer zijn de redenen niet direct aanwijsbaar.

Duidelijk is wel dat voetbal leefde, maar om bepaalde redenen niet van de grond wilde of kon komen. Dit kunnen we opmaken uit het feit dat in 1935 weer een club werd opgericht, onder de naam “Baarlese Voetbal Vereniging”. Deze vereniging koos blauw-wit als clubkleuren.
De ondergang van deze club had wel een duidelijk aanwijsbare reden. De club kende een zeer groot aantal leden, echter was er geen bestuur te vinden om de club in goede banen te leiden.

Door de oorlog waren er tot 1944 geen voetbalclubs meer in Baarle-Nassau. Eind 1944 werd de Belgische voetbalvereniging DOSKO opgericht, die op 1 januari 1945 officieel werd ingeschreven bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
En…….. op 14 januari 1945 was het dan eindelijk zover. Voetbal in Baarle-Nassau. Op deze datum werd voetbalvereniging R.K.S.V. Gloria opgericht. Gij Leden Overwint Radicaal In Alles. Deze naam is afgeleid van een film uit die tijd over een voetbalclubje, dat door inzet, wilskracht en doorzettingsvermogen een belangrijke wedstrijd wist te winnen.

De oprichtingsvergadering vond in januari 1945 plaats. Toch ligt de oorsprong van Gloria een jaar daarvoor. In januari 1944 werd namelijk de tafeltennisvereniging Gloria opgericht. De leden besloten in december van dat jaar om de club om te zetten in een algemene sportvereniging, met voetbal als belangrijkste activiteit.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd ook het allereerste bestuur van R.K.S.V. Gloria gekozen. Deze mensen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk geweest voor de start en het voortbestaan van onze vereniging. Zij hebben de fundering gelegd voor de prachtige club die Gloria op dit moment is.

Voorzitter: Dhr. J. Willems (oprichter)
Vice-voorzitter: Dhr. J.H. Kokx
1e Secretaris: Dhr. J. Sonnemans
2e Secretaris : Dhr. M. vd Ven
1e Penningmeester : Dhr. M.J. Slockers
2e Penningmeester: Dhr. L. Laurijssen
Geestelijk Adviseur: Kapelaan C. Kramer
Commissarissen: Dhr. J.M. van Beek & Dhr. A. de Rooij
Toegevoegd bestuurslid: Dhr. J.J.B.D. Harmsen

De oprichter en eerste voorzitter van Gloria, Dhr. J. Willems, bleef in deze functie tot het einde van seizoen 1955-1956. Hij was tevens schrijver van het 1e Gloria lied, waarvan het bestaan misschien voor velen een verassing is. Dhr. J. Willems overleed op 29 november 1988. Zijn hart is al die jaren bij onze club en bij Baarle-Nassau gebleven.

Dat R.K.S.V. Gloria een sportvereniging was, blijkt uit het feit dat men naast voetballen ook de gelegenheid had om in clubverband te tafeltennissen. Deze afdeling ging half jaren vijftig ter ziele. In de beginjaren was er zelfs een afdeling gewichtheffen en in de jaren zestig bestond er ook een dames handbal afdeling.
In de jaren zeventig werden een atletiekvereniging en een sjoelvereniging opgericht, waarvan de naam werd afgeleid van onze voetbalvereniging. Zij werden respectievelijk “A.V. Gloria” en “de Gloriaschijven” gedoopt. Weliswaar zijn dit geen afdelingen van onze vereniging geworden.

In het seizoen 1963-1964 worden R.K.S.V. Gloria en UVC uit Ulicoten samengevoegd tot 1 grote vereniging. Hieruit ontstond de nieuwe naam Gloria UC. UC stond hierbij voor Ulicoten Combinatie. Deze naam is tot op heden onveranderd gebleven, ondanks het feit dat er in 1971 een nieuwe zelfstandige vereniging werd opgericht onder de naam SVU. Hoewel de onderlinge wedstrijden tussen Gloria en SVU altijd op het scherpst van de snede worden gespeeld, is de verstandhouding buiten het veld nog steeds uitstekend.

De accommodatie………

Gloria heeft nagenoeg haar hele bestaan gespeeld op de plaats waar nu sportpark Boschoven is gelegen. Na enkele verhuizingen in de beginperiode (o.a. Steppe van Jeppe), slaagde men erin om van Dhr. L. Jansen een veld te huren. Dit veld maakt nu deel uit van het sportpark. Natuurlijk was er ook niet direct een kantine aanwezig. In die tijd werd er gebruik gemaakt van het café van Geertje Graumans, die zijn zaak omdoopte tot Gloria’s Sportlokaal.
Verder moesten er ontzettend veel zaken geregeld worden zoals shirts, schoenen, goalpalen en natuurlijk een bal.

De grootste actie door de vereniging ondernomen, is tot op heden de “Gloria Bouw-Aktie” geweest. Alle leden van Gloria gingen in Baarle van deur naar deur met de treffende leuze: “elk steentje is er eentje”. Deze actie kreeg op 15 januari 1950 haar bekroning. Op die dag werd een nieuw clubhuis officieel geopend en ingezegend. Een schitterend resultaat.

In 1963 kon opdracht worden gegeven voor de aanleg van het sportcomplex. Toen de eerste voetbalvelden en een trainingsveld waren gerealiseerd, werd ook het openlucht recreatiebad verwezenlijkt.

Het duurde daarna tot 1972, eer Gloria het recht van opstal en uitweg kreeg voor de bouw van een kantine en kleedaccommodatie. Dankzij de goede samenwerking met de gemeente Baarle-Nassau, die ook nog een renteloze lening van fl. 24.000,- aan Gloria gaf, werd een lang gekoesterde droom werkelijkheid. Ook heeft de gemeente de veldverlichting mogelijk gemaakt. We kunnen stellen dat een vereniging, in welke vorm dan ook, zich niet of nauwelijks staande kan houden zonder hulp van de gemeente, waarvoor uiteraard onze dank.

Na de verwezenlijking van “Ons Proathuis”, wat voor het grootste deel door onze eigen leden werd gebouwd, maakte Gloria in de volgende jaren een explosieve groei door. Om dit op te kunnen vangen, werden in augustus 1982 kleedkamer nr. 7 en het D-veld gerealiseerd. Ook werd er een verharde weg aangelegd van uit Dorp Noord naar het sportcomplex. We waren inmiddels ook niet meer de enige vereniging die gebruik maakte van het complex.
In deze jaren werden de tennisvereniging met 6 banen, een geasfalteerd speelveld voor handbal, een ruitersport accommodatie en een wielerbaan met in het midden een fietscrossterrein aangelegd. Rondom en nabij het D-veld werden daarnaast een aantal atletiekvoorzieningen gerealiseerd.

In de loop der jaren heeft “Ons Proathuis” een aantal metamorfoses ondergaan. Een nieuwe kantine, alle kleedkamers up to date, sinds kort een prachtig videoscherm. Altijd hebben leden hierbij hun steentje bijgedragen. We mogen met recht trots zijn op het resultaat.

Lees hier:
voorwoord voorzitter Miel in 't Zand in jubileumboekje 60 jaar Gloria UC